Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

CHUYÊN TRANG THÔNG TIN TUYỂN SINH

 

KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

GIỚI THIỆU 

Kinh doanh xuất nhập khẩu là nghề chuyên về đào tạo xây dựng phương án kinh doanh xuất nhập khẩu; soạn thảo và thực hiện hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu; tham gia thực hiện các hoạt động hậu cần về vận tải, giao nhận, bảo hiểm và logistics; quản lý chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu; thực hiện khai báo hải quan và thủ tục thanh toán xuất khẩu, nhập khẩu.

 Sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh doanh xuất nhập khẩu như kinh doanh quốc tế, marketing, luật thương mại quốc tế; chính sách quản lý xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và bảo hiểm; vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; tài chính và thanh toán quốc tế, đàm phán trong thương mại quốc tế, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu.

 

 

CƠ HỘI – VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề Kinh doanh xuất nhập khẩu có thể đảm nhiệm tại các vị trí việc làm sau:

- Kinh doanh xuất - nhập khẩu; Khai báo hải quan;

- Kinh doanh Logistics; Marketing;

- Thanh toán quốc tế;

- Thương mại điện tử;

- Chứng từ và dịch vụ khách hàng;

- Giao nhận hiện trường.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa và các doanh nghiệp dịch vụ khác như công ty giao nhận, vận tải và dịch vụ logistics, hãng tàu, ngân hàng, hải quan, bảo hiểm và cảng.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 2,5 NĂM

Các môn học chung/Đại cương (20 tin chỉ)

Môn học, mô đun cơ sở (11 tín chỉ)

Giáo dục chính trị (4 tín chỉ)

Pháp luật (2 tín chỉ)

Tin học (3 tín chỉ)

Tiếng Anh (5 tín chỉ)

Giáo dục thể chất (2 tín chỉ)

Giáo dục An ninh – Quốc phòng (4 tín chỉ)

 

Tâm lý và giao tiếp trong KD (4 tín chỉ)

Marketing căn bản (3 tín chỉ)

Kinh tế quốc tế (4 tín chỉ)

Môn học, mô đun chuyên môn nghề (43 tín chỉ)

Môn học, mô đun bổ trợ (6 tín chỉ)

Tiếng Anh chuyên ngành XNK (5 tín chỉ)

Luật thương mại (3 tín chỉ)

Nghiệp vụ ngoại thương (4 tín chỉ)

Thanh toán quốc tế (4 tín chỉ)

Vận tải, giao nhận và bảo hiểm quốc tế (4 tín chỉ)

Thương mại điện tử (4 tín chỉ)

Kế toán thương mại (4 tín chỉ)

Nghiệp vụ hải quan (4 tín chỉ)

Khởi sự doanh nghiệp (4 tín chỉ)

Chính sách quản lý hàng hóa XNK (4 tín chỉ)

Đàm phán thương mại quốc tế (3 tín chỉ)

Kỹ năng mềm ( 3 tín chỉ)

Thuế trong kinh doanh xuất nhập khẩu ( 3 tín chỉ)

 

Thực tập nghề nghiệp: 18 tín chỉ

 

 TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 831 228; 0983.000.194 - Email: tuyensinh@cfi.edu.vn

Cùng chuyên mục